GREECE Print

Το έργο SUGAR επικεντρώνεται σε θέματα διαχείρισης των αστικών εμπορευματικών διανομών, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα στο συνολικό αστικό μεταφορικό σύστημα και βασική πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Το έργο SUGAR προωθεί την ανταλλαγή, συζήτηση και μεταφορά εμπειριών σε θέματα σχεδιασμού πολιτικής αστικών εμπορευματικών μεταφορών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Πόλεων/Περιφερειών των Καλών Πρακτικών (Good Practice) και των Πόλεων Μεταφοράs Τεχνογνωσίας (Transfer Sites).

Η προσέγγιση που ακολουθείται στο έργο αναπτύσσεται στους παρακάτω τρεις άξονες:

  • Στην βελτίωση των πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται στις πόλεις Καλών Πρακτικών
  • Στην ανάπτυξη πολιτικών για τις πόλεις Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
  • Στη δημιουργία ενδιαφέροντος, γνώσης και μεθόδων ανταλλαγής εμπειριών και με άλλες πόλεις/περιοχές που δεν συμμετέχουν στο έργο μέσω του Προγράμματος Διευρυμένης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.

Οι δραστηριότητες του έργου SUGAR διακρίνονται στις παρακάτω τρεις κύριες κατηγορίες:

  • Συλλογή και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών, προσδιορισμός KPIs.
  • Μεταφορά εμπειριών μέσω διοργανώσεων συναντήσεων εργασίας, συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας για τον κοινό σχεδιασμό των δράσεων.
  • Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης για όλες τις Πόλεις/Περιφέρειες που συμμετέχουν στο SUGAR μέσω της ανάλυσης SWOT και συναντήσεων εργασίας.


Available files: