POLAND Print

SUGAR jest projektem mającym pomóc rozwiązać problem niewydajnego i nieskutecznego zarządzania miejskim transportem towarów, który jest bardzo istotnym elementem ogólnego systemu transportu miejskiego oraz głównym źródłem emisji zanieczyszczeń samochodowych.

SUGAR promuje wymianę, dyskusję i transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Stronami Dobrych Praktyk i Stronami Transferowymi,  poprzez aktualizację polityk i rozwój planowania w zakresie zarządzania miejskim transportem towarów.

Podejście do problemu w ramach projektu SUGAR opiera się na trzech jego głównych aspektach:

  • Doskonalenie polityk Stron Dobrych Praktyk projektu SUGAR
  • Rozwój polityk w Stronach Transferowych projektu SUGAR
  • Wywoływanie zainteresowania, tworzenie wiedzy, narzędzi i wymiany dla nowych administracji poza partnerstwem SUGAR poprzez Poszerzony Program Transferowy


Działania SUGAR opierają się na trzech głównych filarach:

  • Zbieranie i analiza najlepszych praktyk, identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności
  • Transfer doświadczeń podczas spotkań przy okrągłych stołach, szkoleniach dla przyszłych szkoleniowców i warsztatów wspólnego planowania z udziałem nowych administracji
  • Opracowanie planów działań dla wszystkich stron projektu SUGAR za pomocą analizy SWOT  i podczas lokalnych warsztatów

Dostępne pliki:


Polecamy Państwu także film prezentujący najlepsze praktyki zgromadzone w projekcie SUGAR:

Dim lights Embed Embed this video on your site