BULGARIA Print

SUGAR се фокусира в създаването на инструменти и необходим опит за подкрепа на обществената административна политика в развитието на градската логистика – критичен компонент на цялостния градски транспорт и основен източник на замърсявания от превозни средства.

SUGAR промоцира обмяна, дискусии и трансфер на опит в сферата на създаването на политики, познания и добри практики чрез планиране в областта на управлението градския товарен транспорт, между  и чрез Добри практики и Трансферни терени.

SUGAR е структуриран в рамките на три основни елемента:

  • Усъвършенстване на политики за SUGAR Трансферни терени;
  • Разработване на политики за SUGAR Трансферни терени;
  • Създаването на интерес, познание, инструменти и обмяна на нови администрации извън SUGAR партньорството чрез Разширена Трансферна Програма

SUGAR дейностите са посветени на три главни опори:

  • Добри практики: събиране и анализ, идентификация на основни индикатори за изпълнение;
  • Обмяна на опит чрез кръгли маси, обучителни сесии за обучители и съвместни работни срещи, включително с участието на нови администрации;
  • Работен план: за всички SUGAR терени, чрез SWOT анализи местни работни срещи.


Available files: