SLOVENIA Print

Cilj SUGAR projekta je obravnavanje problema neučinkovitosti in neučinkovitega upravljanja urbane tovorne distribucije, kritičnih komponent celotnega mestnega prevoznega sistema in primarnih virov vozil za onesnaževanje zraka.

SUGAR spodbuja izmenjavo mnenj, razpravo in prenos izkušenj, znanja in dobrih praks skozi politiko načrtovanja na področju upravljanja mestnega tovornega prometa ter med primeri dobre prakse.

SUGAR pristopi so strukturirani na 3 glavne dele:

  • izmenjava politik na primeru dobrih praks
  • razvoj politik s stani izmenjave izkušenj
  • oblikovanje interesov, znanj, orodij in izmenjave za novo zunanje upravljanje SUGAR partnerjev skozi razširjanje znanj.


SUGAR aktivnosti so razdeljene v 3 glavne skupine:

  • zbiranje dobrih praks in analiz, identifikacija ključnih kazalcev
  • izmenjava izkušenj na okroglih mizah, pridruževanje in aktivno sodelovanje na delavnicah vključno s sodelovanjem z novimi administratorji
  • akcijski plan za vse vključene v SUGAR projekt, skozi SWOT analize in lokalne delavnice


Available files: